TB 96 (24.01.2019) vv kiểm tra kết quả học tập tích lũy đến hết học kỳ 1 năm học 2018-2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 96 (24.01.2019) vv kiểm tra kết quả học tập tích lũy đến hết học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo thông báo về việc kiểm tra kết quả học tập tích lũy đến hết học kỳ 1 năm học 2018-2019 trên Portal sinh viên, cụ thể như sau:
– Thời gian nộp đơn sửa điểm: từ ngày 18/02/2019 đến hết 21/02/2019
– Địa điểm: Văn phòng khoa