TB hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 2 năm học 2018–2019 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc QH.2016.F.10, QH.2017.F.10 và QH.2018.F.10 chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường ĐHNN – ĐHQGHN như sau:

TKB học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 (Chính thức)