Thông báo hướng dẫn đăng ký lớp học phần học kỳ I (2018 – 2019) cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo hướng dẫn đăng ký lớp học phần học kỳ I (2018 – 2019) cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức học tập học kỳ 1 năm học 2018–2019 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc QH.2015.F.10.E, QH.2016.F.10.E và QH.2017.F.10.E chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường ĐHNN – ĐHQGHN như sau:

TKB KHGD HK1 (2018 – 2019) CTĐT thứ 2 (Bằng kép) cập nhật ngày 04.09.2018