Thông báo Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên CTĐT thứ 2 tốt nghiệp tháng 6/2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội