Thông báo tuyển sinh CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ĐHNN năm 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tuyển sinh CTĐT thứ 2 (Bằng kép) ĐHNN năm 2019

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển, xem và tải tại đây

Thời khóa biểu dành cho SV QH.2019.F10: