Danh sách phòng thi cuối HK2 năm học 2018 – 2019 các môn chung

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi cuối kì các môn chung học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

LƯU Ý: SV mang thẻ SV hoặc CMND khi đi thi.

Danh sách các môn còn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.