Lịch kỳ thi phụ các môn Lý luận chính trị HK2 năm học 2018 – 2019

Nhà trường thông báo chính thức lịch thi bổ sung học kỳ 2 năm học 2018-2019 tới các thầy cô và các bạn sinh viên.

Lưu ý:

  1. Lịch thi bắt đầu từ thứ 4 ngày 19-06-2019
  2. Ca thi là ca 1: 8h15 có mặt ở phòng thi, 8h30′ bắt đầu tính giờ làm bài.