Lịch thi hết học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) Học kỳ hè năm 2019