Danh sách phòng thi hết học phần HK2 2019-2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi hết học phần HK2 2019-2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi hết học phần HK 2 năm học 2019 – 2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2).

Lưu ý: SV mang theo thẻ sinh viên/CMND để vào phòng thi.

 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Nhật), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Nhật 1, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Hàn 1, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 2A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 2B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 2A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 2B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Kỹ năng nghiệp vụ BPD (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Ngữ dụng học Tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 2B, xem và tải tại đây (có sự thay đổi về phòng thi)
 • Môn Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây (có sự thay đổi về phòng thi)
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây