Thông báo 1895 (16.11.2023) Lịch thi môn Kinh tế chính trị HK1 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội