THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với sinh viên CTĐT Thứ 2 (bằng kép) Học kỳ 1 năm học 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc thu học phí đối với sinh viên CTĐT Thứ 2 (bằng kép) Học kỳ 1 năm học 2023-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về việc thu học phí của sinh viên CTĐT Thứ 2 (bằng kép) các khóa tuyển sinh từ 2022 trở về trước như sau: