Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy ngày 29 tháng 06 năm 2017

Xem và tải quyết định tại đây.