TB 23 (05.01.2019) vv tổ chức hội thảo “workshop” “Ứng dụng ICT trong việc học Ngoại ngữ dành cho SV ĐHNN”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tiếp tục tổ chức workshop với chuyên đề: “Ứng dụng ICT trong việc học ngoại ngữ” như sau: