Thông báo thu hồ sơ xin xét tốt nghiệp CTĐT thứ 2

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo thu hồ sơ xin xét tốt nghiệp Chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) như sau: