Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại đại học Kanazawa, Nhật Bản – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại đại học Kanazawa, Nhật Bản

– Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại đại học Kanazawa, Nhật Bản, xem thông báo chi tiết tại đây

– Thông tin hướng dẫn dành cho sinh viên nộp đơn, xem chi tiết tại đây

– Giới thiệu về chương trình trao đổi sinh viên tại đại học Kanazawa, xem chi tiết tại đây

– Mẫu đơn đăng ký, xem và tải tại đây