Văn bản, biểu mẫu, thông báo – Page 4 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Văn bản, biểu mẫu, thông báo

Các biểu mẫu (dành cho SV CTĐT thứ 2)

STT Nội dung Download 1 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên Tải về 2 Đơn xin chuyển lớp môn học  Tải về 3 Đơn đăng ký học lại, học cải thiện điểm Tải về 4 Đơn đăng ký lớp môn học bổ sung Tải