THÔNG BÁO Về việc kiểm tra kết quả học tập học kỳ I năm học 2023-2024 dành cho sinh viên Chương trình đào tạo thứ 2 – Bằng kép – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc kiểm tra kết quả học tập học kỳ I năm học 2023-2024 dành cho sinh viên Chương trình đào tạo thứ 2 – Bằng kép

Căn cứ Kế hoạch năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo và hướng dẫn sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 (CTĐT thứ 2) – Bằng kép các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc các khóa kiểm tra kết quả học tập học kỳ I năm học 2023-2024.