TB 201 (07.3.2020) vv tiếp tục thực hiện công tác dạy-học trực tuyến tại ĐHNN từ 9/3 – 15/3/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 201 (07.3.2020) vv tiếp tục thực hiện công tác dạy-học trực tuyến tại ĐHNN từ 9/3 – 15/3/2020

Phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN gửi thông báo khẩn số 201 ngày 07/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện công tác dạy – học trực tuyến tại ĐH Ngoại ngữ từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020