Danh sách phòng thi hết học phần HK hè 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi hết học phần HK hè 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi hết học phần HK hè năm học 2018 – 2019.

Lưu ý: SV mang theo thẻ sinh viên/CMND để vào phòng thi.

 • Môn Tiếng Anh 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Văn học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch chuyên ngành (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch chuyên ngành (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn hành chính – văn phòng, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Anh – Mỹ, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Nhật), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Nhật 2, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Dịch nâng cao (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh tài chính – ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Nghiệp vụ biên phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn kinh tế – thương mại, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh kinh tế, xem và tải tại đây
 • Môn Văn học Nhật Bản, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật quản trị – kinh doanh, xem và tải tại đây
 • Môn Ngữ dụng học tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Dịch văn bản tin tức báo chí (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Dịch phim Hàn Quốc, xem và tải tại đây
 • Môn Phân tích diễn ngôn (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 3A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 3B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 2A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 2B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 3A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 3B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 2, xem và tải tại đây