Kế hoạch tổ chức thi Nói ngày 10-12/3/2023 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) và sinh viên học Ngoại ngữ 2 là tiếng Anh – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội