Danh sách phòng thi hết học phần TATC1 – bậc 2 ngày 23/12/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi hết học phần TATC1 – bậc 2 ngày 23/12/2018

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo danh sách thi hết học phần TATC 1 ngày 23/12/2018.
Lưu ý:
1. Sinh viên cần có mặt tại PHÒNG THI lúc 8:30 ngày 23/12/2018. Thời gian tính giờ làm bài: 9h00 – 10h00.
2. Địa điểm thi từ tầng 5 đến tầng 8 nhà A2, ĐHNN, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy. Sinh viên cần mang theo CMND/CCCD hoặc GPLX, hộ chiếu để vào phòng thi, mang theo tẩy, bút chì, bút bi để làm bài thi. Những sinh viên không có những giấy tờ trên không được phép tham dự kì thi.
3. Phân bổ phòng thi: Trường ĐHKHXHNV: P1-P21
Trường ĐHKHTN: P22-23
Trường ĐHCN : P24
Khoa Luật: P25-P28