Danh sách Phòng thi sát hạch Tiếng Anh NN2 24/09/2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách Phòng thi sát hạch Tiếng Anh NN2 24/09/2022

– Kì thi này là kì thi dành cho những bạn cần học Ngoại ngữ 2 là tiếng Anh. Các bạn học NN2 không phải tiếng Anh không phải đối tượng dự thi, không cần tham dự kì thi.

– Các bạn cần có mặt tại phòng thi lúc 7.30 phút sáng thứ 7, 24/09/2022. Nên đến sớm 15 phút, phòng các bất trắc có thể xảy ra.

– Các bạn cần mang theo: CMND hoặc CCCD hoặc GPLX hoặc hộ chiếu để vào phòng thi. Không có một trong các giấy tờ trên, các bạn không được phép tham dự kì thi.

– Các bạn cần mang vào phòng thi: Bút chì để tô trắc nghiệm, bút bi xanh để viết, tẩy. Kì thi không được phép sử dụng tài liệu.

– Nội quy phòng thi được đính kèm Post này. Các bạn cần đọc vì hôm thi giám thị sẽ không phổ biến lại nữa.

–   Nếu có sai sót về các thông tin trong danh sách thi như ngày sinh, tên…, đề nghị giám thị cho sửa vào danh sách trên lớp vào hôm thi.

– Không có kì thi bổ sung.

– Kết quả thi sẽ được gửi vào e-mail để các bạn biết mình được phép đăng kí học ở trình độ nào, và tiến hành đăng kí portal từ 28,29/10/2022.