Định dạng đề thi sát hạch tiếng Anh dành cho SV CTĐT thứ 2 xét tuyển năm 2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội