Giới thiệu các môn học thay thế các học phần NN2 được miễn (dành cho sinh viên đã có chứng chỉ đạt yêu cầu CĐR, sv có kết quả thi sát hạch cao) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội