Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Công văn số 556 /HD-ĐHQGHN ngày 21/2/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội