Kết quả thi sát hạch tiếng Anh 29/09/2021 – Đăng kí LMH từ 7/10/2021 – 9/10/2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả thi sát hạch tiếng Anh 29/09/2021 – Đăng kí LMH từ 7/10/2021 – 9/10/2021

Phòng Đào tạo thông báo kết quả thi sát hạch tiếng Anh ngày 29/09/2021. Căn cứ kết quả thi, sinh viên đăng kí theo đúng lớp môn học được phép ( được ghi rõ trong cột ghi chú).

Thời gian đăng kí/ hủy đăng kí CHỈ trong 01 đợt: Từ 12h30 ngày 07/09/2021 đến hết ngày 09/09/2021

Thời gian bắt đầu học: Từ 11/10/2021

Trong trường hợp không đăng kí được LHP mình mong muốn, sinh viên đợi đăng kí cùng với QH.2022 và không cần thi lại sát hạch với QH.2022.