Lịch thi hết học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) Học kỳ hè năm 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi hết học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) Học kỳ hè năm 2019