TB 1141 (22.10.2018) vv tổ chức kỳ thi học phần Tin học cơ sở 2 đợt 1 học kỳ I năm học 2018 – 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1141 (22.10.2018) vv tổ chức kỳ thi học phần Tin học cơ sở 2 đợt 1 học kỳ I năm học 2018 – 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo lịch thi hết học phần Tin học cơ sở 2 học kỳ I năm học 2018 – 2019 đợt 1, cụ thể như sau:

1. Lịch thi: Chủ nhật ngày 04/11/2018 tại P301, 401 nhà B3, chia thành 3 ca:
– Ca 1: 7h30 – 8h30
– Ca 2: 9h00 – 10h00
– Ca 3: 10h30 – 11h30
2. Thời hạn đăng ký: từ 20h00 ngày 22/10/2018 đến hết ngày 25/10/2018

Lưu ý: SV mang theo Thẻ sinh viên hoặc CMND để vào phòng thi.