Lịch thi hết học phần học kỳ hè năm học 2021-2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi hết học phần học kỳ hè năm học 2021-2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

Danh sách phòng thi các môn được cập nhật tại đây:

  • Môn Tiếng Anh 3C, xem và tải tại đây
  • Môn Đất nước học Trung Quốc 2, xem và tải tại đây
  • Môn Ngôn ngữ học Trung Quốc 2, xem và tải tại đây