Lịch thi hết học phần học kỳ hè năm học 2021-2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi hết học phần học kỳ hè năm học 2021-2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép)

Danh sách phòng thi các môn được cập nhật tại đây:

 • Môn Tiếng Anh 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Trung Quốc 2, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Trung Quốc 2, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật quản trị kinh doanh, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch chuyên ngành (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2, xem và tải tại đây
 • Môn Kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch chuyên ngành (Hàn), xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Ngữ dụng học Tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 3A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 3B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 3A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 3B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học Tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Môn Phân tích diễn ngôn, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Anh Mỹ, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây