Danh sách dự thi kỳ thi hết học phần TACS1 và TACS4 dành cho SV NVCL QH2017, QH2018 ngày 29/10/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách dự thi kỳ thi hết học phần TACS1 và TACS4 dành cho SV NVCL QH2017, QH2018 ngày 29/10/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách dự thi kỳ thi hết học phần TACS1, TACS4 dành cho sinh viên NVCL khóa QH.2017, QH.2018.

Lưu ý:

  • Sinh viên có mặt tại phòng thi lúc 6h45 phút.
  • Sinh viên mang theo CMND hoặc thẻ CCCD, Hộ chiếu, giấy phép lái xe để vào phòng thi.