Danh sách phòng thi hết học phần HK1 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách phòng thi hết học phần HK1 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách phòng thi hết học phần HK1 năm học 2018 – 2019.

 • Môn Tiếng Anh 3C, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Anh 1, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Môn Phân tích diễn ngôn, xem và tải tại đây
 • Môn Đất nước học Anh – Mỹ, xem và tải tại đây
 • Môn Ngữ dụng học tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Môn Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh kinh tế, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Hàn Quốc), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh Tài chính – ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Môn Toán cao cấp, xem và tải tại đây
 • Môn Ngôn ngữ học tiếng Hàn 1, xem và tải  tại đây
 • Môn Phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch (Hàn Quốc), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Phiên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Biên dịch nâng cao (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn Quốc 1A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn Quốc 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Lý thuyết dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4C, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn Quốc 4A, 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Anh 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 1A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 1B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4A, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Nhật 4B, xem và tải tại đây
 • Môn Tiếng Hàn 4C, xem và tải tại đây

Danh sách phòng thi các môn học khác sẽ liên tục được cập nhật.