TB về lịch thi cuối kỳ các môn chung HK2 2019-2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội