(CHÍNH THỨC) Lịch thi hết học phần HK2 năm học 2019-2020 dành cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội