TB nộp học phí HK1 năm học 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB nộp học phí HK1 năm học 2018-2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo về việc gia hạn đóng học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên CTĐT Thứ 2 (bằng kép) các khóa, các Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ngôn ngữ Trung Quốc các khóa QH.2016 và QH.2017 và QH.2018 như sau: