Danh sách sinh viên dự thi Tin học cơ sở 2 HK1 (2018-2019) đợt 1 ngày 04/11/2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách sinh viên dự thi Tin học cơ sở 2 HK1 (2018-2019) đợt 1 ngày 04/11/2018

Phòng Đào tạo thông báo DSSV dự thi môn Tin học cơ sở 2 học kỳ 1 năm học 2018-2019 (đợt 1) ngày 04/11/2018.
Lưu ý: 
1. Sinh viên đến thi theo đúng ca thi trong danh sách.
2. Sinh viên đã đăng ký dự thi có tên trong danh sách, nếu không tham gia dự thi sẽ nhận điểm F. 
3. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND để vào phòng thi.