QĐ 2285 (26/10/2018) ban hành Quy định về việc công nhận chứng chỉ IC3, MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 2285 (26/10/2018) ban hành Quy định về việc công nhận chứng chỉ IC3, MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN ban hành Quyết định số 2285/QĐ-ĐHNN ngày 26/10/2018 Quy định về việc công nhận chứng chỉ IC3, MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2, cụ thể như sau:

Mẫu đơn xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2