Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Trung Quốc đào tạo những cử nhân chất lượng cao thành thạo tiếng Trung Quốc, giỏi tiếng Anh, có kĩ năng biên phiên dịch, có kiến thức về đất nước, văn hóa, xã hội Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là có những hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp Trung Quốc, được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các doanh nghiệp và có cơ hội thực tập tại Trung Quốc đại lục hoặc Đài Loan. Những cử nhân tốt nghiệp chương trình đào tạo này có thể tham gia ngay vào các vị trí việc làm tại các công ti, doanh nghiệp của Trung Quốc, đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

2. Khung chương trình đào tạo

3. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1 – Biên dịch viên/Phiên dịch viên/Biên tập viên: Có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên để biên dịch các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên để phiên dịch cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường và cấp lãnh đạo cơ quan, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Trung Quốc, biên tập và truyền tin hàng ngày ở các vị trí phiên dịch, biên tập viên, phóng viên và chuyên gia hiệu đính bản tin các chương trình thời sự, văn hóa xã hội của các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh… Đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

Nhóm 2 – Thư kí văn phòng/Trợ lí đối ngoại/Điu phối dự án: Có khả năng làm việc tại các công ti Trung Quốc, liên doanh hoặc công ti Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, phụ trách các mảng công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu với các đối tác nước ngoài, tham gia đàm phán, giao dịch, kí kết hợp đồng kinh doanh, theo dõi hợp đồng liên quan, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, xử lí các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

Nhóm 3 – Quản lí bậc trung: Có khả năng phát triển để trong thời gian ngắn trở thành quản lí bậc trung phụ trách các mảng như quản lí dự án, quản lí văn phòng, quản lí công tác đối ngoại v..v tại các công ti Trung Quốc, liên doanh hoặc công ti Việt Nam, các tập đoàn đa quốc gia, có thể làm việc tại Việt Nam, Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Người học có thể làm nghiên cứu viên trong các trung tâm nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ hoặc tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ Trung Quốc và học lên trình độ cao học cùng chuyên ngành.