Giới thiệu chương trình đào tạo chất lượng cao thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo các Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Trung Quốc – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu chương trình đào tạo chất lượng cao thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo các Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Trung Quốc

– Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc:

– Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản:

– Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: