Danh sách trúng tuyển chương trình đào tạo thứ 2 ( BK) 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách trúng tuyển chương trình đào tạo thứ 2 ( BK) 2017

Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển CTĐT thứ 2( BK) năm 2017