Lịch thi môn chung học kỳ I năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lịch thi môn chung học kỳ I năm học 2017-2018

Lịch thi môn chung học kỳ I năm học 2017-2018, xem thông tin chi tiết tại đây