Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ 2 khóa QH.2016.F.10 (đợt 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ 2 khóa QH.2016.F.10 (đợt 2)

– Quyết định công nhận sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật Bản và Ngôn ngữ Hàn Quốc khóa QH.2016.F.10 (đợt 2), xem thông tin chi tiết tại đây

– Danh sách trúng tuyển chương trình đào tạo thứ 2, ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc đợt 2 năm học 2016-2017, xem thông tin chi tiết tại đây