Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2017:

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2017 cho 01 sinh viên khóa QH.2011.F.1, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2017 cho 14 sinh viên khóa QH.2012.F.1, xem thông tin chi tiết tại đây.

– Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy đợt tháng 9 năm 2017 cho 25 sinh viên khóa QH.2013.F.1, xem thông tin chi tiết tại đây.