QĐ 965 (30/6/2020) về việc công nhận tốt nghiệp cho SV CTĐT thứ 2 đợt tháng 6/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội