Thông báo lịch nộp Hồ sơ thực tập năm 2022 dành cho SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội