Thông báo lịch nộp Hồ sơ thực tập đợt tháng 11/2021 đối với SV CTĐT thứ 2 (Bằng kép) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội