Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy ngày 16 tháng 6 năm 2016 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đào tạo đại học chính quy ngày 16 tháng 6 năm 2016

Quyết định về việc tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy ngày 16 tháng 6 năm 2016.

Xem chi tiết và tải Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tại đây>>.

Xem chi tiết và tải Quyết định công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chất lượng cao tại đây>>.