Kế hoạch khóa học các chương trình đào tạo QH.2015 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch khóa học các chương trình đào tạo QH.2015

– Ngành Tiếng Anh: xem chi tiết tại đây>>

– Ngành Tiếng Đức: xem chi tiết tại đây>>

– Ngành Tiếng Hàn: xem chi tiết tại đây>>

– Ngành Tiếng Nga: xem chi tiết tại đây>>

– Ngành Tiếng Nhật: xem chi tiết tại đây>>

– Ngành Tiếng Pháp: xem chi tiết tại đây>>

– Ngành Tiếng Trung: xem chi tiết tại đây>>