TB 306 (22.03.2019) về việc nghỉ học để tham gia hoạt động ngày 26/03/2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 306 (22.03.2019) về việc nghỉ học để tham gia hoạt động ngày 26/03/2019 (dành cho SV CTĐT thứ 2)

Nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo tới toàn thể giáo viên và sinh viên CTĐT thứ 2 (Bằng kép) các thông tin về “Ngày hội sinh viên: Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp 2019” như sau: