Thông báo về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh ĐHCQ năm 2018 vào trường, cụ thể như sau: