Category Archives: Đề cương học phần

decuong

Danh mục đề cương môn học

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu đề cương môn học hệ đào tạo chính quy như sau: STT KHOA ĐÀO TẠO DOWNLOAD 1 Danh mục tóm tắt các môn học Khoa Tiếng Anh Download 2